Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ, ОБРОБКИ ТА ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ІНШОЇ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ.

1. Згода

Надаючи свої персональні дані, Користувач дає згоду на їх обробку Адміністратором на умовах, викладених в цьому документі. Згода на обробку персональних даних надається в момент підтвердження реєстрації. Така згода надається до моменту розірвання правових відносин Користувача з JumboSell. Користувач дає свою згоду на обробку його персональних даних, в тому числі на будь-яку дію чи сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання і поширення (реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, в тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем. База персональних даних Користувачів Додатку зареєстрована в установленому законодавством порядку базою персональних даних.

Користувач також дає згоду на інші дії, які може здійснювати Адміністратор з його персональними даними в електронній та іншій формі, включаючи, але не обмежуючись наступними персональними даними:

 • ім'я та прізвище;
 • адреса електронної пошти, контактний телефон, інша контактна інформація;
 • дані про товари, які продаються в рамках Додатка;
 • дані про покупки;
 • повідомлення, листи, заяви, надіслані Користувачами до JumboSell та іншим Користувачам в рамках Додатка.

Персональні дані обробляються з метою:

 • забезпечення функціонування механізму купівлі-продажу товарів в Додатку, а саме забезпечення контакту між контрагентами для здійснення угод в рамках сервісу;
 • захисту продавців від неправомірних дій несумлінних Користувачів, зокрема, від шахрайства;
 • збору статистичної інформації по роботі з сервісом для її обробки і використання при впровадженні нових сервісів і послуг;
 • забезпечення своєчасної та якісної підтримки, контакту з ними;
 • для інформування Користувачів з приводу умов надання послуг, а також змін в сервісах і організації роботи Додатка, а також для інших цілей, що не суперечать чинному законодавству України.

2. Політика JumboSell

JumboSell приділяє велику увагу збереженню конфіденційності інформації про своїх Користувачів. Адміністратор, гарантує безпеку даних, які Користувачі надають нашій компанії. Ці дані захищені від доступу неуповноважених осіб. JumboSell гарантує, що права Користувачів не будуть порушені.

3. Збір інформації про Користувачів

Користувачі можуть користуватися сервісами Додатка, надаючи інформацію про свої персональні дані. Користувачі самостійно з використанням програмних засобів надають інформацію, яку вимагає Додаток для функціонування їх облікових записів і одержання доступу до всіх передбачених сервісів. Інформація, що міститься в системі, наприклад, ip-адреси і геодані, відповідно до загальних правил інтернет-повідомлень, використовується Додатком в технічних цілях, пов'язаних з адміністрацією серверів. На додаток до цього, ip-адреса і геодані використовуються для того, щоб зібрати загальну, статистичну, демографічну інформацію (наприклад, про область, з якої було здійснено з'єднання). JumboSell зберігає дані останнього доступу Користувача до системи, щоб забезпечити високий рівень послуг, пристосованих до індивідуальних потреб та інтересів Користувача.

У деяких випадках ідентифікація та індивідуальний доступ до послуг засновані на даних останнього доступу в систему. Дані останнього доступу в систему також використовуються для того, щоб зібрати загальну, статистичну інформацію про використання наших послуг Користувачами. Персональні дані Користувачів, які збираються Додатком, згідно з цим документом, зберігаються протягом всього терміну діяльності сервісу або до моменту, коли Користувач забажає видалити аккаунт.

JumboSell ні в якому разі не ставить за мету отримати дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров'я чи статевого життя Користувачів, і не несе відповідальність за розголошення Користувачами такої інформації в рамках Додатка. Реєстраційна форма вимагає від Користувача тільки надання контактних і особистих даних. Контактна інформація, що міститься в реєстраційній формі, використовується для того, щоб контактувати з Користувачем і інформувати його про нові покупки, продаж, повідомлення чату, нові послуги, акції і т.д. Користувач може в будь-який час припинити отримання такого роду інформації.

4. Права Користувачів - суб'єктів персональних даних

Користувач має право:

 • знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить персональні дані Користувачів сервісу Додатка, її призначення та найменування, місцезнаходження власника і розпорядників персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим Користувачами сервісу особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніше, ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, в якому вигляді зберігаються персональні дані Користувачів сервісу в базі персональних даних, а також отримувати зміст персональних даних;
 • пред'являти мотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки персональних даних;
 • пред'являти мотивовану вимогу щодо зміни або знищення персональних даних власником і/або розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних.

5. Розкриття даних

Персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом. JumboSell може іноді також розкривати частину даних Користувача третім особам в цілях, пов'язаних із законними правами інших осіб, в тому числі державним органам, але тільки за наявності письмового запиту (або на основі угоди співпраці з JumboSell в цьому відношенні). Фізична особа, компанія або установа, яка робить такий запит, зобов'язана пред'явити документальні докази, що підтверджують факт наявності порушення прав. Використання персональних даних в історичних, статистичних чи наукових цілях може здійснюватися лише в знеособленому вигляді. Використання персональних даних Користувача в знеособленому вигляді не вимагає його додаткової згоди.

6. Безпека

JumboSell гарантує безпеку даних його Користувачів. Наша система безпеки захищає дані від несанкціонованого доступу третіх осіб. Ми реалізуємо заходи, спрямовані на захист бази даних Користувачів, обмежуючи доступ до неї. Лише невелика група уповноважених осіб - представників JumboSell - має доступ до бази даних.

7. Видалення даних Користувача

Користувач може в будь-який момент видалити Аккаунт. JumboSell гарантує Користувачам, які висловили бажання розірвати правові відносини з ним, видалення їх персональних даних з бази персональних даних, крім випадків, встановлених законодавством, зокрема, з метою захисту прав і свобод фізичних осіб, персональні дані яких обробляються, чи прав інших суб'єктів відносин, пов'язаних з персональними даними, а також з метою боротьби зі злочинністю.

8. Зміна/модифікація даних

JumboSell дозволяє Користувачам змінити інформацію про персональні дані, введену раніше, за допомогою опції "Редагувати профіль" відповідно до чинних "Умов та положень".

9. Передача даних Користувачам

Користувачі JumboSell зобов'язуються не розголошувати інформацію про інших Користувачів, яка стала їм відома у процесі діяльності в рамках Додатка. За несанкціоноване розголошення та інші незаконні операции з даними Користувачі несуть відповідальність. Не вважається незаконним розголошення/передача інформації про інших Користувачів особам, які безпосередньо пов'язані з належним виконанням сторонами своїх зобов'язань згідно "Умов та положень" (працівники сторін, фінансових, поштових установ і т.д.), при дотриманні такими особами вимог законодавства про захист персональних даних.

10. Зв'язок з Адміністрацією

Якщо у Користувачів є будь-які питання, пов'язані з принципами конфіденційності, обробкою персональних даних, а також методами, які використовуються на JumboSell, він може зв'язатися з нами, надіслати листа на адресу info@jumbosell.com.

Крім того, якщо Користувач вважає, що його захищене авторським правом твір було розміщено на JumboSell без дозволу, він може надіслати листа про порушення авторських прав. Такі запити повинні направлятися тільки власником авторських прав або представником, уповноваженим діяти від імені власника. Найшвидший і простий спосіб сповістити JumboSell про передбачуване порушення авторських прав - це надіслати листа на адресу info@jumbosell.com.